ENПро вісник
Фейсбук сторінка інституту Вісник університету Україна
Баннер1 Баннер2 Баннер3 Баннер4

Про вісник

Загальна інформація щодо видання

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна», серія «Економіка, менеджмент, маркетинг» заснований в квітні 2000 року. Засновником наукового видання є Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна»).

Вісник має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного-інвестиційного розвитку різних галузей економіки, окремих регіонів та підприємств, популяризацію сучасних економічних та управлінських механізмів,  методів і технологій господарювання. Тематика статей пов’язана з науково-практичними проблемами розвитку міжнародної та національної економіки, підприємств та організацій всіх форм власності, аналізом сучасних тенденцій та світовим досвідом в управлінській сфері, кращою практикою маркетингової і фінансової діяльності, питаннями економічної безпеки підприємства та суспільства, розвитком людського та природо-ресурсного потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

 

Галузі знань та спеціальності що відповідають напрямкам журналу чи споріднені із ними

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

29 Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

07 Управління та адміністрування

071 Облік та оподаткування

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

073 Менеджмент

 

075 Маркетинг

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ № 20852-10652 пр від 16.07.2014 р.

ISSN-номер для ідентифікації

2707-4110 (Print).

Ідентифікатор DOI

10.36994/2707-4110

Збірник зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus

 

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України