Про вісник
Фейсбук сторінка інституту Вісник університету Україна
Баннер1 Баннер2 Баннер3 Баннер4

Про вісник

Загальна інформація щодо видання

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна», серія «Економіка, менеджмент, маркетинг» заснований квітні 2000 року. Засновником наукового видання є Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна»).

Вісник має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного-інвестиційного розвитку різних галузей економіки, окремих регіонів та підприємств, популяризацію сучасних економічних та управлінських механізмів,  методів і технологій господарювання. Тематика статей пов’язана з науково-практичними проблемами розвитку міжнародної та національної економіки, підприємств та організацій всіх форм власності, аналізом сучасних тенденцій та світовим досвідом в управлінській сфері, кращою практикою маркетингової і фінансової діяльності, питаннями екологічної безпеки підприємства та суспільства, розвитком людського та природо-ресурсного потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

 

Галузі знань та спеціальності що відповідають напрямкам журналу чи споріднені із ними

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

02 Культура і мистецтво

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

 

056 Міжнародні економічні відносини

07 Управління та адміністрування

071 Облік та оподаткування

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

073 Менеджмент

 

075 Маркетинг

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10 Природничі науки

101 Екологія

11 Математична статистика

112 Статистика

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ № 20852-10652 пр від 16.07.2014 р.

ISSN-номер для ідентифікації

2707-4110 (Print).

Ідентифікатор DOI

10.36994/2707-4110

Збірник зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України