ENВісник №9 (36), 2023


Окремі аспекти оптової торгівлі в україні

в умовах воєнного часу

 

htpps://doi.org/10.36994/2707-4110-2023-9-36-03

 

Лобода Ю.С. аспірант, Відкритий міжнародний університет                             розвитку людини «Україна»

Кутліна І.Ю., кандидат технічних наук, доцент кафедри управління та адміністрування[1]

 

Анотація. У статті розглянуто основні аспекти оптової торгівлі в Україні під час війни. Визначено поняття оптової торгівлі як посередника на товарному ринку, посередницькі функції, які вона виконує та основну мету здійснення діяльності оптовими підприємствами. Проаналізовано динаміку зростання чисельності підприємств, які працюють у сфері оптової торгівлі. Доведено зростання кількості підприємств, які були зареєстровані в умовах воєнного стану. Розкрито основні чинники, які вплинули на стан оптової торгівлі з початком широкомасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну. Підтверджено, що бізнес в Україні продовжує активно працювати навіть в нелегких умовах війни. Проаналізовано ТОП-сфери діяльності новостворених ФОПів за 1 півріччя 2023 р. і доведено, що оптова торгівля займає четверте місце, поступаючись лише роздрібній торгівлі, комп`ютерному програмуванню та наданню інших індивідуальних послуг. Встановлено, що, незважаючи на економічні виклики, пов'язані з війною, що триває в Україні, створено нові можливості для інновацій і український бізнес, в тому числі сфера оптової торгівлі, демонструє надзвичайну адаптивність під час війни.

Ключові слова: оптова торгівля, оптовий ринок, оптові продажі, війна, воєнний стан.

 

 

[1] © Ю.С. ЛОБОДА, І.Ю. КУТЛІНА

© Вісник Університету «Україна», № 9 (36), 2023

УДК 123.456:789

 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ НАУКОЮ І НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ НАУК

 

htpps://doi.org/10.36994/2707-4110-2023-9-36-02

 

Жос І.Л., магістр Університету «Україна»[1]

Науковий керівник: Нестеренко С.С., д.е.н., професор

 

Анотація. У статті розглянуто форми організації науки в Україні, а саме роль у цьому процесі Міністерства освіти та науки України, Національної Академії наук, інших галузевих академій наук. Вивчено тенденції розвитку державного управління і регулювання наукової діяльності в Україні. Важливим аспектом в сфері сучасного розвитку наукової діяльності та науки в цілому є процес наближення та інтеграції до найкращих світових стандартів. Вивчаючи світовий досвід регулювання наукової діяльності, можливо і доцільно імплементувати його для удосконалення механізму державного управління науковою діяльністю наукових установ в Україні.    

Визначено та обґрунтовано підходи вибору критеріїв дослідження, що розрізняються по об’єкту, предмету, методу, ступеню фундаментальності, сфері застосування. Розвиток наукових досліджень в Україні особливо необхідний як основа обґрунтованого державного управління суспільством, усіма сторонами його матеріального, соціального й духовного життя. Наука повинна озброїти дослідницькою технологією для освоєння загальної культури, професійних знань, а також формування особистісного досвіду.

На основі аналізу статистичних даних визначено основні тенденції, проблеми розвитку інтелектуальної діяльності наукових та навчальних закладів України. Розглянуто необхідність та своєчасність модернізації вітчизняної науки та перспективи подальшого розвитку. Сьогоднішні історичні виклики, з якими стикнулась Україна, дають можливість вибудувати нову систему взаємовідносин науки і суспільства, підвищити її значимість як у науково-технічному прогресі та інноваціях, так і в посиленні обороноздатності країни, прийнятті суспільно-значущих рішень, формулюванні національних стратегій розвитку, воєнних доктрин тощо.

Ключові слова: класифікація наук, наукові дослідження, наукова діяльність, критерії дослідження, наука.

 

[1] © І.Л. ЖОС

© Вісник Університету «Україна», № 9 (36), 2023

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України