ENАНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19


УДК 331.5

 

АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19

 

DOI: 10.36994/2707-4110-2021-2-29-05

 

Лавриненко Л.М., кандидат економічних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;

Ольшанська А.В., студентка магістратури, Університет «Україна»[1]

 

Анотація. Стаття присвячена дослідженню змін ринку праці під дією швидкого поширення коронавірусної інфекції, розкриті їх наслідки щодо рівня життя людей та запропоновані подальші шляхи виходу із ситуації, що склалася. Зазначено, що із цієї ситуації, що склалася, відбулися зміни у структурі попиту на робочу силу на ринку праці. Визначено основні тренди трансформації ринку праці. Обґрунтовано, що сучасні працівники повинні бути готові до постійного навчання та освоєння нових технологій – це стало ключовим фактором для успішної кар'єри. Доведено, що затребуваними виявляться тільки ті фахівці, які готові до безперервного зростання.

Ключові слова: ринок праці, дистанційна робота, пандемія COVID-19, професія, трудові відносини, сучасні технології, перекваліфікація.

 

ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION OF THE MODERN LABOR MARKET UNDER THE INFLUENCE OF THE COVID-19 PANDEMIC

Lavrynenko L.M., PhD in Economics, Senior Researcher State Institution «Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine»;

Olshanska A.V., мaster's student, University "Ukraine"  

 

The development of the labor market and its expansion are very important components for the prosperous social and economic life of any state and its population. The article examines changes in the labor market under the influence of the rapid spread of coronavirus infection, reveals their consequences for the standard of living of people and further ways out of this situation.

The coronavirus pandemic has dealt a severe blow to the economies of all countries. Anti-epidemic restrictions in the form of quarantine have affected the functioning of many industries, and if not overturned, they have shaken the labor market. The labor market, under the influence of the coronavirus pandemic, today is on the verge of significant transformation. And therefore the basic trends are allocated: remote work as a way of life; formation of new labor relations and new labor ethics; transformation of social norms, values and consumption structure; formation of a new structure of personal income.

COVID-19 has become a catalyst for the transition of all areas to the online environment during the pandemic, but many companies did not want to return to their usual way of life after the lifting of restrictive measures. A large number of firms have continued to develop their range of online services. They were able to transfer some of the employees to remote work. It is quite simple to justify what is happening, employers no longer need to pay rent for premises for work. For this reason, there have been changes in the structure of labor demand in the labor market. Living conditions changed dramatically, so the requirements for employees also changed, some had to retrain, while most had to master online servers in order not to lose their income. Modern workers must be ready for continuous learning and mastering new technologies - this has become a key factor for a successful career in the modern world.

Key words: labor market, remote work, COVID-19 pandemic, profession, labor relations, modern technologies, retraining.

 

Сьогоднішні зміни на ринку праці в умовах поширення нової коронавірусної інфекції торкнулися більшості країн світової економіки, у тому числі й України. COVID-19 та карантинні заходи щодо стримування пандемії надали різкий та масштабно-шоковий вплив на світову економіку.

Світ ніколи не стане колишнім – стало зрозуміло буквально через кілька тижнів після оголошення ВООЗ нової коронавірусної інфекції пандемією. Світ глибоко занурився у нову форму трудових та економічних відносин, так звану «віддалену роботу». Пандемія показала, як у наш час важлива ця віддалена (дистанційна) робота. Також, пандемія COVID-19 оголила усі вразливі місця ринку праці, багато у чому змінила погляди людей на життя.

Проблеми трансформації ринку праці були предметом досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, зокрема О.А. Грішнової, Л.М. Ільїч, Е.М. Лібанової, І.Л. Петрової. Проте, переважна більшість науковців досліджувала проблеми трансформації ринку праці, акцентуючи увагу на визначенні особливостей трансформації структури та механізму функціонування ринку праці в умовах сучасної ринкової економіки. Але сьогоднішні зміни, що відбуваються під впливом пандемії коронавірусу засвідчили трансформацію всіх складових життя людини, в т.ч. і ринку праці. Під впливом змін трансформуються взаємовідносини між працедавцем і працівником, швидкими темпами поширюються такі форми організації трудових відносин, як дистанційна робота та її види – фрілансер, аутсорсинг, аутстаффінг.

Метою статті є аналіз та обґрунтування концептуальних засад трансформації ринку праці під впливом пандемії коронавірусу та виявлення його основних трендів.

Пандемія коронавірусу завдала сильного удару по економіці всіх країн. Протиепідемічні обмеження у вигляді карантину позначилися на функціонуванні багатьох галузей, і якщо й не перевернули, то дуже сильно струснули ринок праці. Життя змінюється швидше, ніж ми могли собі уявити – введення режиму самоізоляції; діяльність багатьох підприємств та бізнесу відбувається дистанційно, та ін. Зміни, які ми ніколи не очікували та тенденції на ринку праці які швидко змінилися. Тепер уся справа у цінності. Ті, хто менш цінний для своїх компаній, втрачають роботу. Але, деякі вакансії вільні й сьогодні існує потреба, перш за все у кваліфікованих кадрах.

Світ змінився, з'явився новий спосіб життя, з'явився бізнес, починаються стартапи, а компанії працюють повністю віддалено. Ринок праці швидко змінюється, і багато, схоже, не усвідомлюють цього факту.

Зміни у режимі нашої роботи є незворотними, і потрібно навчитися пристосовуватися до змін. І це відбувається у режимі реального часу. Пандемія ясно показала, як у наш час важлива віддалена робота. Дистанційна робота – це те, що об'єднує кілька компаній. Тепер, щоб заробити, потрібні основи комп'ютера, підключення до Інтернету, наявність цифрових пристроїв і т.п. Потрібні навички програмування, знання програмного забезпечення, навички грамотного письма. Більшість із цих факторів не були необхідні у доковідному світі. Однак COVID і світ пост-COVID вимагають цих навичок.

Ринок праці – це один із тих економічно значущих ринків, який зазнав трансформацію в умовах стрімко мінливих умов. Пандемія загострила проблему «вимирання» деяких професій та зародження і розвиток абсолютно нових, сучасних видів зайнятості [1].

Світ стрімко змінюється. Ринок праці опинився на порозі суттєвої трансформації. А серед основних трендів варто зазначити такі.

- Віддалена робота як спосіб життя. Перехід на віддалену роботу відбувся з 2010 по 2020 рік. І хоча більшість компаній почали залучати фрілансерів, переводити співробітників на дистанційну зайнятість та створювати віддалені чи змішані команди лише в 2017–2020 роках, проте основні підходи щодо віддаленого працевлаштування були сформовані саме на початку 2010-их. А 2020 рік тільки закріпив цей тренд.

- Формування нових трудових відносин та нової трудової етики. Вже зараз виробляються підходи щодо регулювання взаємодії роботів, штучного інтелекту та людей. Тож найближчими роками ми прийдемо до того, що права кожної із цих категорій змінюватимуться та регулюватимуться відміно від сьогодення. Формуватимуться команди, у яких буде поєднано працю людей, роботів та штучного інтелекту.

- Трансформація соціальних норм, цінностей та структури споживання. Вже сьогодні ми можемо спостерігати відмову від користування речами та перехід на спільне користування. Наприклад, молоде покоління відмовляється від парадигми володіння, а орієнтоване на тимчасове використання житла, меблів, транспорту, тощо.

- Формування нової структури доходу особи. Вже зараз персональні дані людини – зокрема, її уподобання, інтереси, звички, структура споживання, інформація та знання – вже мають неабияку цінність. А найближчим часом вони можуть перетворитися на товар чи валюту. І це суттєво змінить у тому числі й ринок праці.

За останні кілька років ринок праці сильно трансформувався. Так, згідно зі звітом Світового економічного форуму [2], до 2025 року 75 млн осіб у світі втратять роботу через стрімкий розвиток технологій та інновації. Зокрема, мова йде про такі професії, які можливо повністю автоматизувати або замінити на будь-які сервіси. Наприклад, про турагентів, дизайнерів сайтів, бухгалтерів, фасувальників. У період пандемії найбільш затребуваними виявилися професії, які ще у минулому році вважалися «низовими»: кур'єри, постачальник їжі, продавці, санітари, медичні сестри. Але дана тенденція збережеться недовго. Як тільки коронавірусна хвиля спаде, скоротиться і попит на перераховані вище професії. Тобто дане явище можна порівнювати із сезонними змінами, які відбуваються на ринку праці. Зміни відбудуться не миттєво, ринок праці буде ще довго штормити – і з боку роботодавців, і з боку кандидатів. При цьому кожному, хто захоче залишитися на плаву, доведеться навчитися жити по-новому: самостійно себе мотивувати, концентруватися на роботі [3]. Всебічно розвиватися у своїй професійній діяльності, проходити курси підвищення кваліфікації, «прокачувати» свої цифрові навички, постійно вчитися чомусь новому – затребуваними виявляться тільки ті фахівці, які готові до безперервного зростання.

Таким чином, наслідки пандемії виявилися не такі однозначні, як можна було б очікувати. Дуже швидко світ змушений був пристосуватися до нових умов. Але, так чи інакше, знайшлися свої переваги і недоліки. З позитивного боку COVID-19 дав величезний поштовх до розвитку, отриманню та удосконалення навичок у різних сферах. Люди, які втратили свою роботу, були змушені освоїти іншу професію, навчитися новим навичкам, перекваліфікуватися.

За час пандемії COVID-19 багатьом фахівцям у різних сферах довелося задуматися про перекваліфікацію. Після зняття обмежувальних заходів попит на співробітників так і не повернувся до колишнього стану, відновлення ринку після коронавірусної інфекції протікає досить складно.

Вже зараз, наразі є гостра необхідність у формуванні нових підходів до навчання та отримання освіти [3]. Вони полягають у підготовці до життя, а не тільки до праці, як було за попередньої економічної парадигми.

Поняття «праця», «зайнятість» та «дохід» вже трансформуються і у майбутньому матимуть видозмінене значення. Вирішальним чинником для збереження зайнятості чи отримання посади (якщо ми говоримо про висококваліфіковану роботу) буде здатність до гнучкості та адаптивності мислення.

Основний удар відчує сфера послуг, вивільнені працівники будуть змушені освоювати нові спеціальності. Низка професій припинить своє існування. І тут важливо або вміти досить якісно робити щось руками, або розвивати навички навчатися, перенавчатися та розучуватися для отримання нового фаху [3].

Аби відповідати вимогам часу, варто зосередитися на отриманні освіти, спрямованої на розвиток різних видів мислення: метанавчання (навчання методам навчання), послідовне, нормативне, критичне, креативне, рефлексивне, інтуїтивне та стратегічне мислення; розв’язання складних завдань, що дозволяє виконувати різнопланові функції (міждисциплінарний підхід).

Другий підхід – сконцентруватися на отриманні вузького фаху. Проте, такого, який виходить із «найсвіжіших» тенденцій і технологій: біомедицина, дослідження мозку, освоєння космосу, управління кліматом, розвиток нових видів енергії, створення нових матеріалів та їхніх властивостей, управління часом; новітня медицина та військова справа; створення нових моделей бізнесу, впровадження соціальних інновацій, нових парадигм та інструментарію управління соціальними системами та командами тощо.

Список використаних джерел

1. Лавриненко Л.М., П’ята В.М, Ахметов О.Ю. Вплив пандемії COVID-19 на ринок праці України. // Do desenvolvimento mundial como resultado de realizações em ciência e investigação científica:Coleção de trabalhos científicos« ΛΌГOΣ» com materiais da conferência científico-prática nternacional (Vol. 1), 9 de outubrode 2020. Lisboa, Portugal: Plataforma Científica Europeia. – Р.43-44. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/4907

2. Вот десять лучших профессиональных навыков завтрашнего дня и время, необходимое для их приобретения / Звіт Світового економічного форуму. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://fr.weforum.org/agenda/2020/10/voici-les-dix-principales-competences-professionnelles-de-demain-et-le-temps-quil-faut-pour-les-acquerir/

3. Лавриненко Л.М. Ринок праці на карантині та професії, які будуть затребувані після пандемії COVID-19 // Міжнародний мультидисциплінарний науковий онлайн-журнал ΛΌГOΣ.ONLINE (2020).– № 9 (Май, 2020). – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2639

References

1. Lavrynenko L.M., Pʺyata V.M, Akhmetov O.YU. Vplyv pandemiyi COVID-19 na rynok pratsi Ukrayiny. // Do desenvolvimento mundial como resultado de realizações em ciência e investigação científica:Coleção de trabalhos científicos« LÓHOS» com materiais da conferência científico-prática nternacional (Vol. 1), 9 de outubrode 2020. Lisboa, Portugal: Plataforma Científica Europeia. – R.43-44. – [Elektronyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/4907

2. Vot desyatʹ luchshykh professyonalʹnykh navykov zavtrashneho dnya – y vremya, neobkhodymoe dlya ykh pryobretenyya / Zvit Svitovoho ekonomichnoho forumu. – [Elektronyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://fr.weforum.org/agenda/2020/10/voici-les-dix-principales-competences-professionnelles-de-demain-et-le-temps-quil-faut-pour-les-acquerir/

3. Lavrynenko L.M. Rynok pratsi na karantyni ta profesiyi, yaki budutʹ zatrebuvani pislya pandemiyi COVID-19 // Mizhnarodnyy mulʹtydystsyplinarnyy naukovyy onlayn-zhurnal LÓHOS.ONLINE (2020).– № 9 (May, 2020). – [Elektronyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2639

Науковий журнал «Вісник Університету «Україна»
Всі матеріали на сайті захищені згідно законодавства України